niedziela, 29 kwietnia 2012

Menu

Byliśmy w piątek na naszej sali. Ustaliliśmy menu, myślę, że będzie dobre i ciekawe. Co raz mniej zostało czasu, więc musimy się sprężać z drobnostkami.

We were in our wedding room on Friday. We set the menu, I think it will be good and interesting. What time is less time, so we have to compress the little things.

piątek, 20 kwietnia 2012

Mam fryzurę

Fryzurka jest taka jaką chciałam, czyli wiatrem uczesana :) Niby nic wielkiego, a jednak. Uczesanie zajęło 40 minut, a efekt jest duży. Powinna się utrzymać przez całe moje, nasze wesele.
Kupiłam skarpety - ważna rzecz ubioru męskiego.

Hair 'is that we want, or wind coiffed :) There's nothing great, but still. Hairstyle took 40 minutes, and the effect is large. Should be sustained throughout my, our wedding.
I bought socks - the important thing masculine clothes.

czwartek, 19 kwietnia 2012

Protokół

Protokół spisany :) Troszkę to trwało, najwięcej czasu zajęło nam ustalanie róznego rodzaju adresów... Nie ma to jak zostać przed ślubem bezdomnym :p

A protocol drawn up :) It took most of the time, little bit it took us, set out various addresses ... There is nothing like before the wedding to be homeless  :p

środa, 18 kwietnia 2012

Wszystkie zaproszenia rozdaliśmy :)

Udało nam się w końcu po ponad dwóch miesiącach rozwieźć zaproszenia!! O to one!!

We succeeded in the end after more than two months, deliver invitations! How they looks?

Poradnia zakończona.

Poradnia zakończona. Jesteśmy wyszkoleni "w robieniu dzieci", kiedy możemy, a kiedy nie.

Clinic completed. We are trained "in making children" when we can, and when not to.

czwartek, 12 kwietnia 2012

Kilka rzeczy

Kilka rzeczy dziś zrobiłam. Na początek załatwiłam sprawę ramiączek do mojej sukienki. Będą i będą takie o jakich nawet nie śniłam :p A śniłam o tych ramiączkach przez prawie tydzień.
Odebraliśmy kamizelkę - pasuje jak ulał.
W kancelarii nic nie załatwiliśmy, czas nas gonił, a przed nami była para, która rezerwowała sobie termin na przyszły rok, a pytań miała kilkadziesiąt. Jeszcze o tym nie wiedzą, ale w biurze parafialnym będą jeszcze 4-5 razy.
1,5 miesiąca nam zostało, ale ten czas leci...

A few things I did today. For starters I settled the matter to my strapless dress. There will be those about which they could have dreamed: p And I dreamed of this shirt for almost a week.
We took the vest - fits like a glove.
In the parish office we got no time chasing us, and before us was a couple, which reserved a date for next year, and had dozens of questions. Still do not know, but the parish office will have 4-5 times.
1.5 months we have left, but time flies ...

wtorek, 3 kwietnia 2012

Sukienka po pierwszej przymiarce.

Sukienka po pierwszej przymiarce wygląda dobrze. Ja się w niej czuję równie dobrze, szkoda tylko, że nie matka natura mnie nie obdarzyła hojnie piersiami...
Sukienka, jak bardzo się ją zwęzi i tak spada, muszę mieć doszyte ramiączka, które mi podtrzymają cały ciężar sukienki.

Dress after the first fitting looks good. I feel in it as well, just a pity that not mother nature gave me generous breasts ...
Dress like it very much, and so falls narrow, I have stitched straps that I sustain the whole weight of the dress.

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Cukiernia wybrana

Wybraliśmy cukiernię. W końcu :p Pojechaliśmy, posmakowaliśmy i wybraliśmy. Padło na cukiernię Kandulski. Tort jeszcze nie wiemy jaki będzie mieć smak, ale smak gruszkowy brzmi apetycznie, więc może się skusimy. Po świętach umówiliśmy się na smakowanie ciast, ciasteczek i innych słodkości. Jabłecznik jest pyszny!!

We chose the bakery. In the end: p We went, tasted and selected. At confectioner Kandulski fell. Cake do not know yet what will be the taste, but taste pear sound appetizing, so it can be tempted to. After Easter we had a tasting cakes, cookies and other sweets. Apple pie is delicious!