piątek, 27 stycznia 2012

Transport załatwiony

Wczoraj podpisaliśmy umowę na transport. Kochani, nie martwcie się o nic. Autobus podjedzie po Was do Rewy, przyjedziecie do kościoła, a później wszyscy jedziemy z powrotem do Rewy. Samochody zostawcie w domu!

Yesterday we signed a contract for transportation. Beloved, do not worry about anything. Bus arive after you to Rewa, you come to church, then we're all back to Rewa. Cars leave the house!

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Obrączki

Zamówiliśmy dziś obrączki, link u góry strony, albo gdzieś w pobliżu, sama nie wiem gdzie...
http://www.ak-bizuteria.pl/zlote-obraczki-slubne-swepol-forever-wzor-nr-305-mp,id417.html
Szukaliśmy koszuli dla Konrada - nie, nie nie, to wcale nie takie proste znaleźć koszulę perłową. Jak już udało nam się, to okazało się, że nie ma rozmiaru dla niego.
A w domu zaczęliśmy nasze zaproszenia składać w jedną całość. Ciężka to praca :p

We ordered a wedding ring today, the link at the top of the page, or somewhere nearby, I do not know where...
http://www.ak-bizuteria.pl/zlote-obraczki-slubne-swepol-forever-wzor-nr-305-mp,id417.html
We were looking for Konrad shirt - no, no no, it's not so easy to find the pearl shirt. As we have already, it turned out that there is no size for him.
At home, we made the call in one piece. This heavy work: p

piątek, 20 stycznia 2012

Welon

Welon jest. W zasadzie nie ma go jeszcze, ale będzie. Będzie i długi i krótki. Zamówiłam go już dziś, żeby potem nie tracić czasu w stresie, na taką ważną rzecz. Będzie oczywiście pod kolor sukienki, z delikatnym obszyciem, tak jak sukienka. Cena bardzo przystępna.Gdyby co, to po 26 maja z części dłuższej robię firankę, krótszą będę mieć na sprzedaż.

Veil is. In fact, he is not yet, but it will be. There will be a long and short. I ordered it today, so then do not waste time in stress, for such an important thing. It will, of course, the color of the dress, with delicate stitching, like dress. Price very approachable. If what is, after 26 May with the long curtain I do, I'll have a short sale.

wtorek, 17 stycznia 2012

Nowe włoski

Włoski moje mają nowy kolor. Kolor zbliżony do moich oczu :) Ładnie brzmi, ale włosy mają poświatę różnych kolorów, od miedzi, przez rudy, do lekkiego blondu. Są fajne.

My hair have new color. Color approximated for my eyes it sounds, pretty, but hair have different color, from copper, by russet, for easy blond. They are great.

niedziela, 8 stycznia 2012

Umowa podpisana z dekoratorką.

Byliśmy dziś u pani dekoratorki. (www.diamond-decor.pl)  Umowę podpisaliśmy, cena bardzo przystępna, pani miła i z bardzo ładnymi dekoracjami.
Dekoracja będzie nawiązywać do naszych zaproszeń i do naszego motywu przewodniego, czyli do słonecznika. Pani dekoratorka wypozyczy nam kule szklane do... przekoniacie się sami.
Wczoraj szukałam dekoracji na samochód - nic ciekawego, wszystko drogie jest...

We were at mrs. decoration today. We have signed agreement, price accessible very, you nice and with very pretty decorations. Decoration will refer to our invitations and for our leitmotiv, or for sunflower. Mrs. decoration we ball glass for hire, but you be sure. Yesterday I searched decoration on car - nothing curious, everything it is expensive.

Przygotowywanie prezentów dla gości trwa...

Tworzę i tworzę prezenty dla gości, końca nie widać...

I create and I create presents for visitors, shows end not.

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Specjalnie dla naszych gości. For our specially visitors.

Specjalnie dla naszych gości angielsko języcznych, blog przetłumaczyłam na ten język. Tłumaczyłam za pomocą programu, więc nie będzie to idealne, ale mam nadzieję, że zrozumiecie.

For our specially visitor english language, I have translated on this language blog. I translated behind assistance of program, so, there will not be ideal, but I have hope, that you will apprehend.

Nasze podziękowanie dla gości.

Skoro część zaproszeń zrobiłam, to wzięłam się za podziękowania dla gości. Zrobiłam 18, ale to jest część części. Do skończonego efektu jeszcze daleko. Oj daleko...

Since I have made part of invitation, I has been taken it for thanks for visitors. I have made 18, but there is part part. For completed  effect far else. Far, far away.

niedziela, 1 stycznia 2012

Zaproszenia

Powoli się szykują :) Będą ładne i myślę dla wielu zaskakujące. Jak skończymy, zaczniemy pukać do Waszych drzwi z kopertą w ręku.

They are prepared slowly they will be pretty and I think for many surprising. As we will complete, for your doors with envelope in hand begin tapping.