sobota, 31 marca 2012

Z powodu padającego śniegu...

Z powodu padającego śniegu i panującego zimna, siedzę przed komputerem i czekam, aż zrobi się cieplej, co bym mogła pójść do sklepu. Pogoda się zmienia, owszem, ale na jeszcze bardziej zimną. Tak sobie siedzę i coś znalazłam. Tak dla śmiechu, korzystając z aplikacji na trojmiescie.pl, dotyczącej stażu pracy, policzyłam ile lat będziemy mieć w dniu ślubu :p
Ja Ania 27 lat 11 mc 2 dni
Konrad 29 lat 7 mc 28 dni.
Trochę wiosenek mieć będziemy :)

Because of the falling snow and the cold, I'm sitting at the computer and wait until it gets warmer, which I could go to the store. The weather is changing, yes, but even more cold. So I sit and something I found. Just for a laugh, using the application on trojmiasto.pl concerning seniority, I counted how many years will have on their wedding day: p
I Anne 27 years 11 month 2 days
Konrad 29 years 7 month 28 days.

środa, 28 marca 2012

Sukienka jest...

Sukienka jest już w Polsce. 3 kwietnia mam pierwszą przymiarkę. Do ślubu coraz bliżej.

The dress is now in Poland. April 3 I first attempt. For the wedding getting closer.

środa, 21 marca 2012

Lepiej późno, niż wcale...

Okazało się, że jest mały błąd... Błąd w poczcie Konrada. Powinno być wujukon21. Ci, którzy pisali, a wiadomości nie docierały, wiedzą już dlaczego nic nie docierało.

It turned out that a small error ... Error in the mail Konrad. It should be wujukon21. Those who wrote the message did not reach, now know why, do not reach.

poniedziałek, 19 marca 2012

Po mężu, jakże by inaczej?

Po mężu, po mężu. Jakie inne nazwisko miałaby nosić? Sprawy w USC załatwiliśmy. I obrączki odebraliśmy!! Są super!! Są tak ładne, że chciałabym już je nosić. Jeszcze się nanoszę :p I po drodze buty dla Konrada kupiliśmy. Co raz bliżej ślubu...

After husband, after husband. What other name would wear? We got the USC case. We took away wedding ring! These are great! They are so nice that I would have to wear them. Over the next few years, I will wear them :p And the way we bought shoes for Konrad. What time closer to the wedding ...

niedziela, 18 marca 2012

Powróciwszy

Powróciwszy z wojaży. 1897 km za nami... Zaproszenia rozdawszy.

Returning from travels. 1897 km behind us ... Invitations hand.

środa, 7 marca 2012

Spakowani

Jesteśmy spakowani. Walizka, plecak, torba z jedzeniem i jutro wyruszamy w drogę. Najpierw Siedlce, potem Hrubieszów, potem... nie wiem sama. Odwiedzimy Was :)

We're packed. Suitcase, backpack, bag of food, and tomorrow we leave. First, Siedlce, then Hrubieszów,then ... I do not know myself. We will visit you :)

piątek, 2 marca 2012

Koszula

W sklepie jej dostać nie mogliśmy, ale w internecie tak. Więc wczoraj przyszła, ładnie zapakowana i w kolorze takim jakim miała być. Koszula dla Konrada :)

The store could not get it, but on the internet, yes. Then came yesterday, nicely packaged and color the way it was supposed to be. Shirt for Konrad :)