wtorek, 26 czerwca 2012

Miesiąc

Miesiąc po. Ale to minęło, nim się obejrzałam okazało się, że dziś już 26 czerwiec, czyli jestem od miesiąca mężatką... Ale wciaż posługuję się dwoma nazwiskami. W pracy, ponieważ nie mam jeszcze nowego dowodu osobistego, jestem jako Ania S., lista obecności Ania S., ale inne dokumenty, bo już mogę jako Ania W. :p
Zaczynam się powoli przyzwyczajać do nowego nazwiska.

A month after. But it's over, it is watched, it turned out that today the 26th June, so I'm married for a month... But I still use two names. In this work, because I do not have the new ID card, I am as Anne S. Anne S. attendance list, but other documents, because I can as Anne W. :p

I'm starting to slowly get used to the new name.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz