czwartek, 7 czerwca 2012

Bukiet

Był bukiet i bukietu nie ma. Stał aż do dzisiaj, wraz z jednymi różami, które dostaliśmy. Bukiet był taki ładny, słoneczny...

Bouquet and bouquet was not there. He stood up to the present, along with some roses, which we got. Bunch was such a nice, sunny ...

1 komentarz: