środa, 21 marca 2012

Lepiej późno, niż wcale...

Okazało się, że jest mały błąd... Błąd w poczcie Konrada. Powinno być wujukon21. Ci, którzy pisali, a wiadomości nie docierały, wiedzą już dlaczego nic nie docierało.

It turned out that a small error ... Error in the mail Konrad. It should be wujukon21. Those who wrote the message did not reach, now know why, do not reach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz