piątek, 16 grudnia 2011

Nauki przed małżeńskie, część pierwsza

Ania:
Po części pierwszej nauk, wyszłam zadowolona. Bałam się tego, nie potrzebnie .
Nie chciałam odbywać nauk z księdzem, który tak naprawdę nie wie o małżeństwie prawie nic. Były trzy pary, z 25 letnim stażem. To one mówiły, był, owszem wśród nas ksiądz, ale tylko sprawdził obecność i pomodliliśmy się.
Małżeństwa te, mówiły o swoich perypetiach, o różnicach między nimi, o przysiędze. Podobało mi się również, próby dialogu między  nami. Dawano nam kartki, na których były napisane pytania, odpowiadaliśmy na nie, a później wymienialiśmy się i rozmawialiśmy o nich. Czy czegoś nowego się dowiedziałam o sobie, o Konradzie? Nie przypuszczałam, że widzi we mnie moją apodyktyczność :p
Konrad:
Jestem mile zaskoczony, że jest taki kurs weekendowy, nie prowadzą tego osoby, które są nie przygotowane merytorycznie i życiowo. Organizatorzy tych spotkań stanęli na wysokości zadania i pomimo, że mieszkamy ze sobą prawie dwa lata, dowiedzieliśmy się o sobie czegoś nowego.
Mam nadzieję, że w każdym mieście jest parafia, która się zajmuje takimi rzeczami.

Ania:
After part first science, I have left satisfied. I feared it, not wanted. I did not want to hold sciences with priest, really, it knows which about marriage nothing so almost. Three couples were, with 25 years old practice. It said , there was, of course, among we priests, but it has checked presence only and pray. These marriage, they said about ups and downs, about differences between them, about swear. It pleased me also, attempts of dialogs between we. It give us sheets of paper, questions were written on which, we answered on him, but we were mentioned later and we talked about them. If I have informed new something about it, about Konrad? I did not assume, that it sees my I domineering beguile.
Konrad:
I am surprised nice, that such weekend rate is, persons do not lead it, which is prepared not essentially and vitally. Organizers of these meetings have stood on height of task and despite, that we live two almost year, we have informed about it of new . It beguile hope, that parish is in each city, which deals with such things.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz