sobota, 17 grudnia 2011

Nauki przed małżeńskie część druga.

Ania:
Były, odbyły się :) Od 10 rano - daliśmy radę.
Pięciogodzinne spotkanie minęło szybko, nawet nie zauważyłam kiedy. Było miło, sympatycznie, z jednym małym ale. To ale dotyczy podejścia kościoła co do antykoncepcji. Tego wszystkiego zapewne dowiemy się na spotkaniach w poradni, ale to po nowym roku.
Uważam, że taka forma nauk przed małżeńskich, bardziej zbliża do siebie narzeczonych, bardziej zbliża do kościoła. Taką formę polecam i chwalę parafię!
Konrad:
Było dobrze :) Jestem zadowolony.

Ania:
They were, they have proceeded from 10 early morning - we have given advice.
Five-hour meeting has passed fastly, I has not noticed be even nicely.Was appealing, it with small one but. But that concerns approach of church for contraception. We will inform on meetings in information bureau this all surely, but in a new way it year. I think, that such form of science before conjugal, it approximate for fiancée more, it approximate for church more. I advice such form and I compliment parish!
Conrad:
there was well, I am satisfied.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz