sobota, 24 grudnia 2011

20%

Ponoć 20% gości z różnych powodów nie dociera na ślub. I my się z tym liczymy.
Dowiedzieliśmy się, że jedno "świeżo upieczone" małżeństwo nie dotrze do nas. Szkoda... Ale jaka radość!! Nie dotrą, bo spodziewają się w pierwszych dniach czerwca dzieciątka!! Gratulacje!!

It does not get on from different causes on marriage apparently 20% visitors. And we count from it. We have informed , that it will not reach one " novice " marriage . Damage. But that joy! They will not get on, because they expect in first days of June baby! Congratulations!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz